Högsta vinsten

Svenska folket är lyckligt lottade som har stora tillgångar av vattenkraft i våra utbyggda älvar. Genom att även bygga ut kärnkraften har vi ett energisystem som nästan inte släpper ut några växthusgaser.

Förbrukarledet

För att vi skall kunna ta emot mer förnyelsebar elenergi i nätet typ sol och vind som genereras när solen lyser och vinden blåser måste vi skapa flexibilitet i förbrukarledet.

Smart mäta elen

Detta kan vi få genom "smarta elmätare" och "smarta elnät".

Priset ska variera

Här är det viktigt att elpriset får variera timme för timme hos elanvändarna.

Läs riksdagsmotionen som jag medverkat till: