Drifttagning

ElectroTest Sweden AB är ett konsultföretag som sysslar med reläskyddsprovning och drifttagning av ställverk och elkraftanläggningar över hela världen.

Journalistik

Jag skriver även artiklar om energi och IT som frilansjournalist i flera branschtidningar.

Behovsbo

För att bevisa mina teorier om hur energieffektivisering i villor skall ske bygger jag om mitt eget hus Villa Behovsbo.

IPv6home AB

Info

Energipolitik

Jag är engagerad politiskt för att stoppa växthuseffekten genom att effektivisera energianvändningen, övergå till eldrivna fordon, bygga ut kärnkraften samt införa timavläsning för alla elvärmda villor i Sverige.